“Bezint voordat men (opnieuw) begint”

Soms wordt voor outplacement gekozen wanneer de dienstbetrekking eindigt en de werkgever de werknemer van dienst wil zijn in het vinden van een nieuwe betrekking. Dit kan zowel bij gedwongen als vrijwillig ontslag. Maar het kan ook zijn dat er nog geen sprake is van ontslag maar werknemer niet meer op zijn/haar plek zit en vanuit haar bestaande functie de ruimte krijgt om zich verder te oriënteren.

Doel:

Een outplacementtraject heeft altijd als doel het vinden van een andere dienstbetrekking. Afhankelijk van de omstandigheden biedt Hartwerk een outplacementtraject van een half jaar of een jaar aan.

Aanpak:

Globaal gezien bestaat een dergelijk traject bij ons uit 4 fasen, die elkaar in tijd overlappen:

  • Voor de cliënten die wij treffen is aan het begin van het traject vaak sprake van “rouw”. Mensen verliezen hun functie, een vertrouwde plek. In de meeste gevallen is er veelal sprake van verlies. Aan ons de taak om ruimte te geven aan deze gevoelens van verlies, maar zo snel als mogelijk de verlieservaring om te draaien naar winst.
  • De analyse; Met de voor de cliënt gepast werkwijze gaan we aan de slag met vragen als “ wie ben ik”, “wat kan ik”, “ wat wil ik”.
  • Hoe presenteer ik mezelf; Deze fase gaat over het, zowel verbaal als non-verbaal, kunnen verwoorden van je talenten, vaardigheden, kennisgebieden, ambities en wensen. Veel mensen vinden het lastig om zichzelf te presenteren, in deze fase ontvang je hulp bij het maken van een CV en sollicitatiebrieven en wordt er geoefend ter voorbereiding op sollicitatie- en netwerkgesprekken.
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt; Uw adviseur kent de arbeidsmarkt goed en helpt u met een persoonlijk plan in uw zoektocht naar een andere functie door gebruik te maken van zijn/haar eigen netwerk, social media, werving & selectiebureaus, vacaturesites etc.. Tot nu toe vindt 90% van de mensen die wij begeleiden een nieuwe betrekking.

HomeOver HartwerkVacatures Contact

Design: Bart Visser
Techniek: Sacrome Websolutions