“Het is niet de gebeurtenis zelf die ons blij/verdrietig maakt, maar het zijn de gedachten die we over deze gebeurtenis hebben die maakt dat we blij/verdrietig zijn”

Uitval in werk wegens ziekte begeleiden wij middels een gedegen intake, waarin we SMART-doelstellingen vastleggen met betrekking tot klachten-reductie en werkhervatting. Hartwerk heeft ervaring met de begeleiding van  mensen op het gebied van chronische pijn, stressgerelateerde klachten en/of  andere psychische klachten gerelateerd aan PTST, depressie en angstproblematiek. Hartwerk staat voor transparantie, een open communicatie, een hoge mate van proffesionaliteit en betrokkenheid naar zowel de werkgever als de werknemer. Ook hier leveren we maatwerk, wij geloven in mogelijkheden en in mensen en we voelen ons dan ook verbonden met de “Positieve psychologie”. Onze werkwijze is holistische maar heeft haar wortels stevig in de grond van de cognitieve-gedragstherapie en de NLP. Daar waar nodig werken we multidisciplinair, Hartwerk heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeuten en gezondheidscentra.


HomeOver HartwerkVacatures Contact

Design: Bart Visser
Techniek: Sacrome Websolutions